latest

Nor-Shipping: GLAVA® presents U Seaprotect Quick-Cover

GLAVA® will have a high profile at Nor-Shipping, presenting our U Seaprotect Quick-Cover System and light weight solutions. 

Nor-Shipping is a maritime conference week that attracts the entire international marine industry to Oslo.

Our U Seaprotect Quick-Cover System for passive-fireprotection of bulkheads and deck is tested and certified to the latest standard for fire testing of marine constructions (IMO 2010 FTPC).

The purpose for the development of the unique U Seaprotect Quick-Cover system, is to save time and cost when insulation is installed on bulkheads and decks. The Quick-Cover system are pliable and can be easily bent on top of stiffeners heads making installation around the stiffeners very fast and easy. This way to install products, called Quick-Cover system, provides very cost-efficient constructions when taking into account the installation costs.

Quick-Cover system gives installation advantage as:

 • No pins on stiffeners
 • Drastically reduced mounting time
 • No Wired Mesh required
 • No waste due to off-cut
 • Fast and easy to install
 • User-friendly

Traditional solutions for fire protection of stiffeners are very time consuming and little installationfriendly. The insulation slabs has to be fitted in three pieces and applied on pins that are to be welded on the stiffeners. The solution is called box-in the stiffener and this solution does not allow any air being trapped under insulation (air gap to be filled with insulation). Quick-Cover solution allow air gap under insulation, this means that it is not required to fill the air gap under insulation. And the Quick-Cover system are fixed on the last pins on the plate between stiffeners (no pins on stiffeners). We advise our customers to use this unique mounting system whenever possible.

Quick-Cover-systemet – kostnadseffektiv montering på klasse A-konstruksjoner

Vårt U Seaprotect Quick-Cover-system er et passivt brannsikringssystem for skott og dekk. Det er testet og sertifisert etter den nyeste standarden for branntesting av skipskonstruksjoner (IMO 2010 FTPC). Formålet med å utvikle det unike U Seaprotect Quick-Cover-systemet var å spare tid og kostnader ved montering av isolasjon på skott og dekk. Quick-Cover-systemet er bøyelig og kan dermed lett bøyes rundt stivere, slik at monteringen blir rask og enkel. Denne måten å montere produktet på, som kalles Quick-Cover, gir høy kostnadseffektivitet gjennom lave installasjonskostnader.

Quick-Cover-systemet gir blant annet disse fordelene:

 • ingen sveisepinner på stiverne
 • stor reduksjon i monteringstid
 • lite svinn
 • raskt og enkelt å sette opp
 • brukervennlig

Tradisjonell brannsikring av stivere er svært tidkrevende og lite monteringsvennlig. Isolasjonsplatene må settes på i tre deler og festes på pinner som må sveises fast på stiverne. Med denne innboksingsløsningen kan det ikke bli fanget luft under isolasjonen, og luftlommen må dermed fylles med isolasjon. Luftlommer under isolasjonen er ikke et problem med Quick-Cover-løsningen, og derfor er det ikke nødvendig å fylle dem igjen. Quick-Cover-systemet er festet på de siste sveisepinnene på platen mellom stiverne (slik at det ikke trengs sveisepinner på stiverne).

Vi anbefaler våre kunder å bruke dette unike festesystemet når de har muligheten til det.